wczytywanie

Historia

Historia

Historia Spółki „Teofilów” S.A. wiąże się nierozerwalnie z historią Łodzi, miasta w którym firma powstała i działa do dziś.

Od roku 1945, kiedy po II wojnie światowej, odbudowywano w Łodzi polskie zagłębie przemysłu włókienniczego, działało w tym mieście do roku 1989 kilkadziesiąt dużych fabryk związanych z przemysłem lekkim.

Image
Image

Firmy zatrudniały od kilkuset do kilku tysięcy pracowników, a miasto zwane „stolicą przemysłu lekkiego” przeżywało ponowny rozwój, choć już nie tak imponujący jak w czasach „Ziemi Obiecanej”.

Obecnie, Spółka „Teofilów” S.A. - to firma z prawie 50-letnią tradycją, utworzona zarządzeniem nr 52/0/72 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30.12.1972 roku jako Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów”, której nazwa pochodzi od nazwy przemysłowej dzielnicy Łodzi, w której powstała.

Image
Image

Powstanie firmy było odpowiedzią na rosnący popyt i modę na konfekcję z dzianin syntetycznych, dlatego też produkcja firmy została ukierunkowana na taki asortyment. W skład przedsiębiorstwa wchodziły cztery zakłady, w których zatrudnionych było ok. 6500 osób. Były to: Zakład Dzianin w Łodzi oraz trzy Zakłady Konfekcyjne: „Latona” w Ozorkowie, „Dandys” w Łodzi, „Teomina” w Krotoszynie.

Posiadając własną teksturownię oraz farbiarnię przędzy, przedsiębiorstwo działało jednocześnie na rynku przędzy, dzianin wytwarzanych na okrągłych maszynach dziewiarskich, a także konfekcji z tych dzianin.

Na początku 1996 r., likwidując ostatnią maszynę teksturującą, Zakład zrezygnował z produkowania konfekcji oraz z teksturowania przędzy, koncentrując swoją działalność tylko na produkcji i sprzedaży dzianin w metrażu.

Image
Image

Systematyczna modernizacja parku maszynowego to jeden z najważniejszych czynników sukcesu firmy, która w latach 80 – tych XX w. zapoczątkowała przerób surowców naturalnych, a z początkiem XXI w. kontynuując ten trend, jako pierwsza zapoczątkowała wytwarzanie dzianin z nowoczesnych przędz najwyższej jakości.

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Szparagowej 6/8, powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejonowy w dniu 7 czerwca 1999 roku ze skutkiem od 1 lipca 1999r.

Na podstawie umowy z dnia 2 października 2018r. doszło do zamiany posiadanych akcji pomiędzy Skarbem Państwa a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., skutkującej przejęciem przez Agencję większościowego pakietu akcji spółki Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” S.A. 28.02.2019r. została zarejestrowana w KRS zmiana nazwy Spółki z Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne S.A. na „Teofilów” S.A.