wczytywanie

Komunikat w sprawie nieodpłatnego zbywanie akcji.

Informacje dla akcjonaruszy

07 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie nieodpłatnego zbywanie akcji.

               Zarząd „Teofilów” S.A.

z siedzibą w Łodzi 91-211 ul. Szparagowa 6/8


działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  (Dz.U. z 2019 r., poz. 2181 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, usta-lania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r., poz. 2283),

 

informuje, iż:

  1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach udostępniona zostanie w dniu 10.12.2019  w siedzibie Spółki (Sekcja Kadr i Płac 1 piętro).
  2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia 24.12.2019 w siedzibie Spółki (Sekcja Kadr i Płac 1 piętro.) mogą złożyć pisemne reklamacje.
  3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez zarząd spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 24.02.2022.  Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
  6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra Rozwoju na stronie internetowej Spółki           oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki. Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 List uprawnionych pracowników do nieodpłatnego zbywania akcji. 07.04.2020 13:06 pdf 443,56 KB 171