wczytywanie

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez uprawnionego pracownika do wykonania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji