Komunikat w sprawie procesu nieodpłatnego zbywania akcji „Teofilów” S.A. uprawnionym pracownikom.

Komunikat w sprawie procesu nieodpłatnego zbywania akcji „Teofilów” S.A. uprawnionym pracownikom.

Stosownie do treści art. 328 9 § 1 k.s.h. nabycie akcji przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy wskazującego nabywcę akcji. Wpis ma charakter konstytutywny i jest przesłanką skutecznego nabycia akcji.

Oznacza to, iż samo zawarcie pomiędzy Skarbem Państwa a uprawnionymi  pracownikami lub ich spadkobiercami umów nieodpłatnego zbycia akcji nie skutkuje skutecznym przeniesieniem własności akcji na ich rzecz.

Ponadto informujemy, że koszt wpisu do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Biuro Maklerskie Banku PKO BP wynosi 50 zł.

Przypominamy, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 24.02.2022 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>