Komunikat w sprawie nieodpłatnego zbywania akcji.

               Zarząd „Teofilów” S.A.

z siedzibą w Łodzi 91-211 ul. Szparagowa 6/8

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  (Dz.U. z 2019 r., poz. 2181 z późn. zm.) oraz
§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 29 listopada
2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na
grupy, usta-lania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu
nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r., poz. 2283),

informuje, iż:

 1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce
  oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach udostępniona zostanie w dniu
  10.12.2019  w siedzibie Spółki
  (Sekcja Kadr i Płac 1 piętro).
 2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa
  w pkt 1, tj. do dnia 24.12.2019 w siedzibie Spółki (Sekcja Kadr i Płac 1
  piętro.) mogą złożyć pisemne reklamacje.
 3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres
  zatrudnienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez
  komisję powołaną przez zarząd spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok
  postępowania reklamacyjnego.
 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 24.02.2022.  Po
  upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
 6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną
  poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra
  Rozwoju na stronie internetowej Spółki           oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki. Ogłoszenie
  będzie również wywieszone w siedzibie Spółki.

Pobierz załącznik

Aktualności

Komunikaty

Wizyta Premiera Piotra Glińskiego

Bardzo nam miło, że w czwartek 29.08.2019  odwiedził nas Pan Premier Piotr Gliński, który zapoznał się z najbliższymi planami rozwojowymi oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

Komunikaty

Targi KidsTime 2020 w Kielcach

<p>Po raz drugi z rzędu braliśmy udział w Targach KidsTime Kielce 2020 r. jako wystawca. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. <br></p>