• 13 Nov 2019

  Sprzedaż Fiata Ducato Maxi Furgon

  Ogłasza się sprzedaż samochodu ciężarowego Fiata Ducato Maxi Furgon w drodze przetargu ustnego.

  „Teofilów” S.A. 91-211 Łódź ul. Szparagowa 6/8

  Ogłasza się sprzedaż samochodu ciężarowego Fiat Ducato Maxi Furgon w drodze przetargu ustnego.

  Dane techniczne:

  Typ/model: DUCATO MAXI Furgon

  Rodzaj wysokości: H3

  Rodzaj długości: przedłużany

  Silnik: 2,3 MJ 130 KM

  Masa całkowita: 3500

  Rok produkcji : 2013

  Ilość miejsc: 3

  Rozstaw osi: 4035

  Kolor wew /zew: 172/249 biały

  Numer nadwozia: ZFA25000002427061

  Cena wywoławcza netto 38 000 zł

  Wyposażenie dodatkowe: 077 zawieszenie tylne z podwójnymi resorami, 4GA język polski Blue&Me, 619 drzwi tylne otwierane pod kątem 260 stopni, 692 światła dzienne 6QL pakiet Blue&Me TECHNO 3 zawiera: klimatyzacja automatyczna jednostrefowa, auto radio „high”MP3, tempomat 4J3 Blue&Me, deska rozdzielcza Techno, półka pod sufitem, zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka).

  Samochód ciężarowy Fiat Ducato Maxi furgon 2,3 MJ 130 KM można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach 09:00-13:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 605 892 663. Przetarg odbędzie się w dniu 10-12-2019 o godzinie 12:00 w Łodzi w siedzibie firmy ul. Szparagowa 6/8 Łódź. Minimalne postąpienie wynosi 3800 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie 09-12-2019 do godziny 14:00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym wadium wpłynęło na konto Spółki nr 87 1090 1304 0000 0000 300 02566. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od wyboru oferty. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki wpłynęły na konto Spółki.

  Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej bez odsetek niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, na konto wskazane przez oferenta.